Uitbreiding begraafplaats Buytenparklaan, Gemeente Zoetermeer

De Vermeulen Groep heeft de uitbreidingĀ van begraafplaats Buytenparklaan in Gemeente Zoetermeer gerealiseerd.

De werkzaamheden bestonden uit:

– leggen van leidingen

– verwerken van steenmengsel (betongranulaat).

– grond en zand ontgraven en aanbrengen t.b.v. cunetten;

– verwijderen, reconstrueren en aanbrengen verhardingen

De werkzaamheden zijn o.a. uitgevoerd door inzet van medewerkers van DSW, een sociaal werk-leerbedrijf.