Verduurzaming van Vermeulen Groep krijgt verdere invulling

Vermeulen Groep neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, oftewel een duurzame samenleving, zeer serieus.

Met de investering in een zonnestroomsysteem bestaande uit zo’n 800 zonnepanelen op de daken draagt Vermeulen Groep concreet bij aan verduurzaming.

Een contract werd ondertekend met onze partner Pure Energie (www.pure-energie.nl) uit Enschede.

Wij delen hun missie: Nederland groener maken, voor nu en de toekomst.

Die past bij onze inspanningen in duurzame oplossingen die energie besparen en CO₂-uitstoot verminderen.

Met de verwachte opbrengst van het zonnestroomsysteem wordt voorzien in ruim 80% van het huidig elektriciteitsgebruik en wordt 120.000 kg/jaar CO₂ vermeden.

Ruwe planning is dat in het eerste kwartaal van 2019, voordat de zon weer volop gaat schijnen, het zonnestroomsysteem operationeel zal zijn.