Verkeerstechniek

Vermeulen Groep – Verkeerstechniek voor slimme oplossingen in mobiliteit.

Voor alle werkzaamheden die er op, naast of boven de (snel)weg moet worden uitgevoerd, geven wij gedegen mobiliteitsadviezen en ontzorgen u  door het opstellen en uitvoeren van complexe (tijdelijke) verkeers- en maatregelenplannen.

In de 45 jaar van ons bestaan hebben ook wij het steeds drukker zien worden op de weg. Gedurende deze jaren is Rijkswaterstaat, naast provincies en gemeenten altijd onze grootste klant geweest. Hierdoor zijn wij als bedrijf meegegroeid in de ontwikkelingen die het verkeer, maar ook de ontwikkelingen die Rijkswaterstaat en andere overheden, hebben doorgemaakt.  We hebben het overzicht en kennen de eisen en wensen met betrekking tot mobiliteit en veiligheid van de opdrachtgever als geen ander. Niet alleen voor rijkswegen maar ook voor provinciale en gemeentelijke wegen.

Onze expertise zetten wij in om samen te werken aan tenders in de vorm van BVP-, EMVI- of  Prestatiecontracten. In vervolgtraject kunnen zijn wij een sturende factor zijn in BLVC-overleggen (Beleving, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)

Binnen ons team van projectleiders, verkeerskundigen, engineers en monteurs hebben we alle expertise in huis voor het adviseren, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van complexe (tijdelijke) verkeers- en maatregelenplannen.

De Vermeulen Groep – Verkeerstechniek is de schakel tussen de wensen van de opdrachtgever en de eisen van de wegbeheerder. We onderzoeken en adviseren hoe de verkeersstromen kunnen worden geoptimaliseerd en zorgen vervolgens voor de optimale wegafzetting. Onze adviseurs helpen met een helder advies voor de juiste bewegwijzering en brengen dit ook duidelijk in kaart door middel van (digitale) tekeningen.

We leveren over de volgende diensten:

 • Verkeersmanagement
  • Advies over het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de veiligheid op en om de weg.
  • Ontwerpen van verkeersplannen
  • Omgevingsmanagement – stakeholders (bedrijven, bewoners, weggebruikers)
 • Opstellen verkeermaatregelenplannen
  • Aanvraag vergunningen bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes
  • Afstemming met hulpdiensten
  • Afstemming met openbaar vervoer
 • Uitvoeren verkeersmaatregelenplannen, zoals:
  • Wegafzettingen plaatsen
  • Omleidingen realiseren
  • Inzet verkeersregelaars

Dit alles doen we vanuit de gedachte ‘veilig werken’ en ‘veilig rijden’ bij wegwerkzaamheden.

Voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen hebben wij grote voorraden, van alle mogelijke verkeerstechnische materialen beschikbaar, waardoor wij in staat zijn flexibel te kunnen handelen in onze uitvoering.