Verlenging certificaat ISO 55001 Asset Management

Op 16 juli 2018 heeft de Vermeulen Groep opnieuw het certificaat NEN: ISO 55001 Asset Management in ontvangst mogen nemen. Op basis hiervan tonen we wederom de kwaliteit van ons asset-managementsysteem aan.

Afdeling Geïntegreerde Contracten van de Vermeulen Groep is door DIfAM Certification getoetst op het op de norm: ISO 55001:2014 voor het onderhoudscontract van Rijkswaterstaat in het areaal West Nederland Zuid, district Noord.

De Vermeulen Groep voert conform het UAV-GC contract het meerjarig onderhoud binnen  bovengenoemd areaal uit.

Overzicht certificeringen