Vermeulen gaat circulair met CIRCO

De Vermeulen Groep heeft deelgenomen aan de CIRCO Business design track natuurvezels, een driedaagse workshop.

Uit onze onderhoudscontracten komen organische reststromen vrij, zoals bermmaaisel en hout. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Natuurvezels zijn op die manier grondstof voor nieuwe duurzame producten. Dit vraagt om bijvoorbeeld converteren en opwaarderen van het materiaal, bio halffabrikaten produceren, en geschikt maken voor potentiƫle circulaire toepassingen.

Vezelrijke reststromen kunnen gebruikt worden voor de productie van chemische stoffen, energie en biobased materialen en daarbij toegepast worden in kunststofproducten, de textiel-, papier- en kartonindustrie en in de bouwsector.

Samen met bedrijven uit de regio Holland Rijnland, met dezelfde problematiek, zijn in het CIRCO-traject netwerken gevormd, product-marktcombinaties ontstaan, en businessmodellen uitgedacht. De Vermeulen Groep heeft de CIRCO methodiek gebruikt om richtingbepalend een korte, middellange en lange termijn aanpak op te stellen.

Het Rijks brede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050.

Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.

Om duurzaamheid binnen Vermeulen Groep verder invulling te geven en aan innovaties vorm te geven is een vacature gesteld voor de functie van:
https://www.vermeulengroep.com/projectleider-duurzaamheid-innovatie/