Vermeulen gaat circulair met CIRCO

6 februari 2020

De Vermeulen Groep heeft deelgenomen aan de CIRCO Business design track natuurvezels, een driedaagse workshop.

Uit onze onderhoudscontracten komen organische reststromen vrij, zoals bermmaaisel en hout. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Natuurvezels zijn op die manier grondstof voor nieuwe duurzame producten. Dit vraagt om bijvoorbeeld converteren en opwaarderen van het materiaal, bio halffabrikaten produceren, en geschikt maken voor potentiële circulaire toepassingen.

Vezelrijke reststromen kunnen gebruikt worden voor de productie van chemische stoffen, energie en biobased materialen en daarbij toegepast worden in kunststofproducten, de textiel-, papier- en kartonindustrie en in de bouwsector.

Samen met bedrijven uit de regio Holland Rijnland, met dezelfde problematiek, zijn in het CIRCO-traject netwerken gevormd, product-marktcombinaties ontstaan, en businessmodellen uitgedacht. De Vermeulen Groep heeft de CIRCO methodiek gebruikt om richtingbepalend een korte, middellange en lange termijn aanpak op te stellen.

Het Rijks brede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050.

Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.

Vermeulen Groep
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Gunning contract calamiteitenbestrijding Zeeland
24 april 2020

Op 1 april is de Vermeulen Groep gestart met de calamiteitenbestrijding voor Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Voor verkeersveiligheid bomen langs A20 verwijderd
6 april 2020

Populieren langs de rijksweg A20 zijn verwijderd omdat zij een gevaar vormen voor het verkeer. Het gaat om de bomen aan de zuidzijde van de A20 tussen Maasdijk en Maassluis.

Bordenwissel in opdracht van Rijkswaterstaat
26 maart 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de Vermeulen Groep in het weekend van 14 en 15 maart 2020, de snelheidsborden langs de snelwegen vervangen ten behoeve van het verlagen van de maximum snelheid op de Nederlandse wegen.

Vermeulen Groep plaatst barriers in België
27 februari 2020

De Vermeulen Groep plaatst in opdracht van Siemes regelmatig mobiele barriers (tijdelijke vangrail) op de Belgische snelwegen.