Volledige afsluiting N11 voor onderhoud

In twee weekenden heeft de Vermeulen Groep onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de N11. Er is hierbij gekozen voor een andere werkwijze dan voorheen. Voorheen waren 120 spin aanvragen (verkeermaatregel aanvragen)  en  44 afsluitingen van toe- en afritten per jaar benodigd om het werk uit te voeren. Bij de nieuwe insteek; een volledige afsluiting van de weg opgedeeld in twee faseringen , verdeeld over twee weekenden per jaar, zijn nu slechts  vier nachtelijke afsluitingen noodzakelijk, twee in juni en twee in november. Daarmee brengen we de hinder terug van 192 uur naar 84 uur per jaar.

De N11 is een 2×2 autoweg met een smalle en deels zonder vluchtstrook en groene buiten- en binnen bermen. Bij het onderhoud aan de N11 is het een uitdaging om veilig en efficiënt de werkzaamheden uit te voeren Tevens levert de uitvoering  over lange periodes hinder op voor de weggebruikers benodigde verkeersmaatregelen en de hiervoor geldende wet- en regelgeving (Werkbare Uren) zeer gering zijn.  De Vermeulen Groep is om deze reden in samenwerking met Rijkswaterstaat een pilot gestart  om in vier nachtafsluitingen per jaar in twee faseringen de N11 volledig af te sluiten. Op deze manier wordt er een veiligere werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd en ondervinden de weggebruikers minder hinderuren.

In het eerste weekend is het gedeelte tussen afslag Heineken en afslag N207 (containerterminal Alpherium) afgesloten. De werkzaamheden waren gepland van vrijdagavond 15 juni 21.00 uur tot en met zondagochtend 17 juni 08.00 uur. De weg is uiteindelijk drie uur eerder, om 05:00 uur geheel vrijgegeven.

In het tweede weekend van vrijdagavond 22 juni 21.00 uur tot en met zondagochtend 24 juni 04.00 uur is  de N11 afgesloten in beide richtingen tussen de afslag N207 (containerterminal) tot en met de aansluiting met de A12 bij Bodegraven.

In beide weekenden zijn werkzaamheden gecombineerd welke aanvullend zijn op de reguliere werkzaamheden.  In overleg met Rijkswaterstaat is om deze reden besloten de uitvoeringsduur te verlengen naar een extra dag en nacht in tegenstelling tot de initieel ontworpen vrijdagnacht.

Deze aanpak was nieuw en uitdagend op de N11 voor zowel Rijkswaterstaat als Vermeulen. Gezamenlijk is direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om met een delegatie een ‘Safety Walk’ te organiseren. Een wandeling langs het traject, met als doel in de praktijk te ervaren wat de voordelen van deze werkwijze zijn op veilig werken.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: maaien midden- en buitenbermen, aanbrengen markeringen, reinigen hemelwaterafvoersystemen, onderhoud Alphen Aquaduct, onderhoud Gemaal Gemeneweg, asfalteren,  remplaceren verlichting, onderhoud geleiderail, onderhoud wegmeubilair,  onderhoud beplanting, onderhoud geluidsschermen en nog verschillende aanvullende werkzaamheden.

De omleidingsroutes hebben, zover ons bekend, niet voor noemenswaardige opstoppingen geleid.