Voortgang Happy Days

23 juni 2022

Eind 2021 zijn wij gestart met het bouwrijp maken van het terrein tussen de Galvanistraat en de Franklinstraat in Zoetermeer. Hier verrijst een nieuwe wijk, Happy Days.

Sinds de start van het project is er al veel gebeurd. We hebben het aanwezige groen verwijderd indien dit nodig was voor het verdere project. We hebben veel grond afgegraven en elders op het terrein neergelegd als voorbelasting zodat de grond inklinkt. Bij elkaar ligt er ongeveer 30.000 kuub grond als voorbelasting. In totaal wordt er op het terrein ongeveer 2.000 meter riool verwerkt. Hiervan zal voor de bouwvak ongeveer 70% gereed zijn. De bouwer zal na de bouwvak starten met het slaan van de eerste heipalen in fase 1.

Tijdens de werkzaamheden hebben we op een aantal plekken op het terrein de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Deze plant is een invasieve exoot en verdringt de inheemse plantensoorten. De plant is lastig weg te krijgen, dus hebben we de grond afgraven en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.

De verwachting is dat na de bouwvak de voorbelasting weg gehaald kan worden. Hierna kan dan het laatste gedeelte wegcunet gegraven worden en kunnen we ook het riool aanbrengen. Eind van 2022 zal het gehele terrein beschikbaar zijn voor de bouwer.

Happy Days terrein eind 2021
Happy Days terrein eind 2021
Happy Days terrein juni 2022
Happy Days terrein begin 2022
Happy Days terrein juni 2022

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Maaiwerkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder
22 september 2022

Voor Gemeente Zoetermeer en Gemeente Leidschendam-Voorburg maait de Vermeulen Groep het gras in natuur- en recreatiegebied; De Nieuwe Driemanspolder. Op basis van het ecologisch beheerplan wordt de maaiplanning opgesteld en uitgevoerd.

Hybride samenwerking MBO-Rijnland  
12 september 2022

De Vermeulen Academy werkt nauw samen met het MBO-Rijnland. Vanuit deze samenwerking heeft een groep studenten van de studie Marketing en Communicatie een onderzoek voor de afdeling HR uitgevoerd.

Bioblitz Nieuwe Driemanspolder
30 augustus 2022

Doe je ook mee aan de Bioblitz in de Nieuwe Driemanspolder op vrijdag 16 september? Op deze dag gaan we de biodiversiteit in dit natuur- en recreatiegebied zoveel mogelijk in kaart brengen. Omdat het gebied pas enkele jaren geleden aangelegd is, valt er namelijk nog heel veel te ontdekken!

Werkzaamheden gemeente Teylingen
9 augustus 2022

In Warmond wordt de openbare ruimte gelegen aan de Sweilandstraat en Herenweg heringericht. De huidige situatie voldoet niet meer aan de eisen en behoeften van de gemeente en haar inwoners.