Werkzaamheden gemeente Teylingen

9 augustus 2022

In Warmond wordt de openbare ruimte gelegen aan de Sweilandstraat en Herenweg, tussen het kruispunt Padoxlaan – Van Wassenaarstraat en de Bloemistendam heringericht. Warmond kan maar via 2 wegen worden ontsloten: aan de noordzijde via Oosteinde naar de A44/Sassenheim en aan de zuidzijde via de Oranje Nassaulaan naar de N444/Abtspoelweg. De huidige situatie voldoet niet meer aan de eisen en behoeften van de gemeente en haar inwoners.

Om dit deel van Warmond toekomstbestendig te maken, voeren wij in opdracht van gemeente Teylingen de werkzaamheden uit. Deze bestaan voornamelijk uit opbreekwerkzaamheden, grondwerk, leidingwerk, het aanbrengen van verharding, markeringen en wegmeublair en het aanbrengen van groenvakken in de bermen. De werkzaamheden starten maandag 15 augustus 2022 en lopen door tot medio voorjaar 2023.

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. Om dit tot een minimum te beperken, heeft Vermeulen Groep in samenwerking met gemeente Teylingen, het werk opgedeeld in fasen. Elke fase wordt opgesplitst in wegvakken waarin de werkzaamheden per wegvak worden uitgevoerd:

  • Fase 1: Herenweg vanaf Bloemistendam tot en met kruising Meerrustlaan (Uitvoeringsperiode: week 33 t/m 39)
  • Fase 2: Herenweg vanaf Meerrustlaan tot kruising van Wassenaarstraat (Uitvoeringsperiode (onder voorbehoud): week 40 t/m 48)
  • Fase 3: Sweilandstraat (Uitvoeringsperiode (onder voorbehoud): week 47 t/m week 3 2023)
  • Fase 4: Kruispunt Herenweg / van Wassenaarstraat / Sweilandstraat / Padoxlaan (Uitvoeringsperiode (onder voorbehoud): week 4 t/m 7 2023)

Voor de Vermeulen Groep is Social Return on Investment (SROI) geïntegreerd binnen onze cultuur en structuur. Daar waar we kunnen, plaatsen wij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze projecten. Ook bij dit project zoeken wij naar de best passende manier om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Wil je meer weten over de specifieke werkzaamheden binnen dit project? Kijk dan op de projectenpagina.

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Maaiwerkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder
22 september 2022

Voor Gemeente Zoetermeer en Gemeente Leidschendam-Voorburg maait de Vermeulen Groep het gras in natuur- en recreatiegebied; De Nieuwe Driemanspolder. Op basis van het ecologisch beheerplan wordt de maaiplanning opgesteld en uitgevoerd.

Hybride samenwerking MBO-Rijnland  
12 september 2022

De Vermeulen Academy werkt nauw samen met het MBO-Rijnland. Vanuit deze samenwerking heeft een groep studenten van de studie Marketing en Communicatie een onderzoek voor de afdeling HR uitgevoerd.

Bioblitz Nieuwe Driemanspolder
30 augustus 2022

Doe je ook mee aan de Bioblitz in de Nieuwe Driemanspolder op vrijdag 16 september? Op deze dag gaan we de biodiversiteit in dit natuur- en recreatiegebied zoveel mogelijk in kaart brengen. Omdat het gebied pas enkele jaren geleden aangelegd is, valt er namelijk nog heel veel te ontdekken!

Vandaag is voor het eerst fossielvrij asfalt aangebracht in Nederland
21 juli 2022

Vandaag is voor het eerst in Nederland Harsfalt aangebracht: asfalt met een 100% biologisch bindmiddel. Het is een belangrijke en grote stap in de ontwikkeling van bio-asfalt waarmee het asfalt van het Nederlandse wegennet de komende jaren toekomstbestendig vervangen kan worden. Harsfalt draagt bij aan de reductie van fossiele grondstoffen en onze opgave voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.