Wijkonderhoud in Oosterheem door de Vermeulen Groep

3 februari 2020

De Vermeulen Groep voert onderhoud uit binnen de Openbare Ruimte in de wijk Oosterheem van de gemeente Zoetermeer en van het deelgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

In het verleden heeft de Vermeulen Groep al een aantal jaren het onderhoud in de wijk Oosterheem van de Gemeente Zoetermeer voor haar rekening genomen. In 2019 werd het contract opnieuw gegund. Het contract, met een looptijd van vier jaar, betreft het onderhoud van wegen, groen en waterlopen in de wijk Oosterheem. Daarnaast zorgt dit contract voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarom tekenen Sociaal Werkbedrijf DSW en de Vermeulen Groep ook een detacheringsovereenkomst voor deze medewerkers.

Wijkonderhoud Oosterheem
De Vermeulen Groep is dagelijks in de wijk in touw. De werkzaamheden betreffen het maaien van het gras, het snoeien van bomen en struiken, het schoffelen van plantsoenen, het schoonhouden van sloten, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van de afvalbakken.

Bewoners maken zich in hun eigen buurt het drukst over zwerfvuil op straat, vandalisme en slecht onderhouden openbaar groen. De Vermeulen Groep maakt zich sterk om hier verbetering in aan te brengen.

Regulier onderhoud aan het groen in Oosterheem is belangrijk en dat is niet alleen voor het aanzicht van de wijk! Professioneel en periodiek onderhoud aan struiken, bomen en hagen draagt namelijk ook bij aan de duurzaamheid van het groen. Door het groen op de juiste momenten te snoeien en in vorm te brengen, wordt de groei van het groen gestimuleerd. Bomen worden sterker en krijgen een mooiere kruin. Hagen groeien egaal dicht en worden compacter en sterker. Struiken behouden hun vorm en overwoekeren geen andere planten en struiken.

Periodiek onderhoud voorkomt veel ziektes en ongedierte. Indien deze zaken tijdens een onderhoudsbeurt toch worden geconstateerd, dan kunnen direct de juiste correctieve en preventieve maatregelen worden voorgesteld.

De Vermeulen Groep maakt zich sterk voor ecologisch groenbeheer. Wij zullen het trapveldje vaker maaien, maar zullen de randen van de ecologische zones juist minder maaien, zodat in het kader van de biodiversiteit de leefomgeving van de bijen en vlinders beschermd blijft.

De Vermeulen Groep streeft naar:

  • Een schone veilige leefomgeving;
  • Duurzame wijk;
  • Ecologisch en BIOdivers wijkbeheer;
  • Tevreden bewoners.
Vermeulen Groep

Deel dit bericht

Meer nieuws van de Vermeulen Groep

Ecologisch Maaibeheer: Een Oase van Biodiversiteit in de Nieuwe Driemanspolder
22 mei 2023

Bij Vermeulen Groep staan we voor duurzaam en verantwoord beheer van groene ruimtes. In het kader van de Dag van de Biodiversiteit op 22 mei willen we graag ons ecologisch maaibeheer in de schijnwerpers zetten. Ontdek hoe we in de prachtige Driemanspolder zorgen voor een evenwichtige en bloeiende leefomgeving voor planten en dieren. Lees meer…

Bouwen aan een duurzame toekomst met DuSpot
5 mei 2023

Vermeulen Groep is een bedrijf dat zich inzet voor een duurzame toekomst en is daarom verheugd om aan te kondigen dat we gaan samenwerken met DuSpot. Dit innovatieve initiatief helpt bij het op een duurzame manier omgaan met bouwmaterialen. Met DuSpot kunnen vrijkomende bouwmaterialen hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen. De matchingtool van DuSpot helpt bij het matchen van vraag en aanbod van deze materialen in verschillende fases van een project op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke wijze. In dit artikel lees je meer over de voordelen van DuSpot en hoe deze samenwerking bijdraagt aan een duurzame toekomst. lees verder…

Duurzaam asfalt voor project in Katwijk
3 mei 2023

In samenwerking met de opdrachtgever gemeente Katwijk, heeft Vermeulen Groep besloten om andere asfaltmengsels te gebruiken voor dit project. Door het toepassen van LynPave in de onderlagen en tussenlaag kan de asfaltconstructie dunner worden aangebracht. Dit resulteert niet alleen in minder uitstoot tijdens het productieproces, maar ook tijdens het transport van het asfalt. Minder tonnen asfalt, minder uitstoot! Lees meer…

Vermeulen Groep doet mee aan het project “Steekterpoort”.
21 april 2023

Vermeulen Groep werkt mee aan het het project “Steekterpoort”. Dit project is vernoemd naar het gelijknamige bedrijventerrein gelegen in de wijk Steekterpolder in de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn voert hier riolerings- en waterwerkzaamheden uit.